Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica
    Ivana Terzić student


Ivana Terzić , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Moj fakultet je jako specifičan kad su u pitanju uslovi studiranja, zato što je sam na trenutno "najspecifičnijoj" teritoriji u našoj drzavi, tj na Kosovu. Ne mogu reći da imamo uslove - student sam glume, a taj smer zahteva mnogo praktikuma, prostorija, itd... Da ne bi ostali potpuno hendikepirani u nastavi, pravimo njenu nadoknadu, seleći se u svakom semestru za Beograd na mesec dana, gde radimo punim tempom po ceo dan i nekako postižemo rezultate... Za Beograd dolazimo upravo iz raloga što u Kosovskoj Mitrovici nemamo dovoljno, tačnije uopšte, uslove...
Kad bih pričala o samom kvalitetu nastave, on nije loš, naravno zavisi od predmeta do predmeta, ali većinom sam zadovoljna, profesori se trude da sa nama zajedno prevazilaze probleme prostora i manjak sredstava i da to vreme iskoristimo što efikasnije u praksi, improvizujemo, snalazimo se. Kvalitet nastave, kad bih ocenjivala od 1-5, bila bi to solidna 4.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Moj smer i jeste ustvari praktična nastava, bez praktične nastave ne bi postojao, tu dobro stojimo.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Fakultet ima zaista dobru studentsku službu, koja će uvek izaći u susret svakom studentu. Službenice skoro da znaju svakog studenta lično, čak i po imenu, to se retko viđa, a nema nas malo, dosta je smerova tu: likovnjaci, vajari, grafički dizajn, muzičari (klavir, violina, flauta, trube, solo pevači, teoretičari) i mi glumci. Nemam zamerku, ne treba tu ništa menjati.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Znam da postoje neke studentske organizacije na fakultetu, ali su totalno u nekoj senci. Čak i ne znam ko su ti ljudi, mislim da bi trebali da budu malo prodorniji i angažovaniji u onome što rade. Nisam sigurna da funkcionišu kako treba.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Sve zavisi od fakulteta do fakulteta. Kad je u pitanju konkretno moj smer, nema tu velike razlike u nastavi, čak mislim da na privatnim dobro rade kao i na državnim fakultetima, imaju kvalitetan profesorski kadar, uslove, ali jedini problem je što i dalje to upisuju ljudi koji imaju novac da isfinansiraju školovanje, a nisu dovoljno nadareni (čast izuzetcima), tako izlaze kao diplomirani glumci, stvara se hiper-produkcija i gužva. Rezultat svega je da imaju diplome i talentovani i netalentovani, pa se na kastingu stvara atmosfera kao i pre fakulteta na prijemnom ispitu, opet sve u krug.