Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet veterinarske medicine
    Uroš Glavnić student veterinarske medicine


Uroš Glavnić , student veterinarske medicine

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Nastava na Fakultetu veterinarske medicine je koncipirana tako što su obavezne vežbe iz svih predmeta, a u početnim godinama i većina predavanja. To oduzima puno vremena i zahteva svakodnevno prisustvo na fakultetu, ali isto tako omogućuje i kontinuiran rad studenta što u velikoj meri olakšava savlađivanje materije. Po najnovijem sistemu studije traju šest godina i većina ispita je jednosemestralna, a katedre se trude da nastavu prilagode bolonjskom načinu studiranja, i u tome manje ili više uspevaju.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Veterinarska medicina je oblast u kojoj je praktična nastava veoma bitan element obrazovanja. Na fakultetu postoje klinike u sklopu kojih studenti starijih godina obavljaju praktičnu nastavu, kao i organizovane posete farmama i odgajivačnicama u okviru kliničkih predmeta. Tako da je donekle zadovoljen minimum praktične nastave, ali najveći deo praktičnih iskustava se stiče tek po završenom fakultetu.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studenti su uvek u određenoj meri nezadovoljni saradnjom sa studentskim službama, jer su one te koje od njih zahtevaju najviše formalnih i proceduralnih sitnica. Najveći problem je što se većina poslova i dalje obavlja papirološki što mnogo usporava rad i oduzima dosta vremena. Kompjuterizacijom bi se sve brže i lakše obavljalo i tako rasteretilo i studente i zaposlene u studenskoj službi.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Imam utisak da se u poslednje vreme studenske organizacije sve više interesuju za probleme i pitanja studenata, da izlaze u susret većini studentskih zahteva i pokušavaju da reše njihove probleme. Pored studentskog parlamenta na fakultetu postoji još par organizacija kao što su: Udruženje za popularizaciju lovstva "Veterinar", Kinološka sekcija, IVSA - International Veterinary Students' Association, Veterinarsko istraživačko drustvo - VID, koji studentima pružaju priliku da prošire svoja interesovanja, organizujući redovno predavanja u svojim oblastima.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Što se veterinarske medicine tiče, u našoj zemlji ne postoji privathih fakulteta, a u materiju i način studiranja na ostalim, kako privatnim tako i državnim fakultetima nisam dovoljno upućen, tako da ove fakultete ne bih mogao na pravilan način da uporedim.