Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za biofarming Bačka Topola
    Mirela Matković studentkinja IV godine


Mirela Matković , studentkinja IV godine

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja su veoma dobri. Na našem fakultetu predaje visoki stručni kadar koji teži ka tome da svoja znanja prenese na studente, pa je stoga kvalitet nastave na najboljem mogućem nivou. Misija našeg fakulteta je da obuči mladi kadar za uspešno bavljenje organskom poljoprivredom, očuvanjem biodiverziteta, a samim tim i očuvanjem životne sredine. Studenti tokom studiranja stiču znanja o profitabilnoj proizvodnji po načelima organske poljorivrede uz iskorišćavanje prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije. Danas kada se povećava populacija stanovništva i kada je svakim danom sve manje obradivih površina u svetu, potrebno je proizvesti što više zdravstveno bezbedne hrane, stoga je inženjer biofarminga zanimanje budućnosti.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Svaki predmet se sastoji od praktičnog dela-vežbi, koje su obavezne i koje studenti nesmetano mogu da obavljaju u laboratoriji i na oglednim poljima. Studenti su takođe u mogućnosti da koriste ogledna polja fakulteta u svrhu izrade svojih diplomskih radova, stoga je na najbolji način spojeno teoretsko i praktično znanje koje studenti stiču na našem fakultetu. Pored toga, studenti su u mogućnosti da učestvuju sa profesorima na projektima fakulteta iz oblasti za koju su najviše zainteresovani, pa su samim tim angažovani i sa naučnog aspekta.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentska služba fakulteta za biofarming je uspostavila odličnu komunikaciju sa studentima. Svakog radnog dana studenti su u mogućnosti da se informišu o svemu što ih zanima u vezi studiranja. Studenti su na vreme obavešteni o svim aktivnostima putem elektronske pošte, što je posebno značajno za studente koji nisu iz Bačke Topole.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Glavna studentaska organizacija Fakulteta za biofarming je Studentski parlament. Svake godine se vrši reizbor u Studentskom parlamentu. Studenti učestvuju u izboru studenata koji u toku godine obavljaju svoje funkcije za koje su zaduženi. Često se organizuju sastanci koji su otvoreni za pitanja koja obično uključuju neke trenutne probleme, zahteve, sugestije koje studenti iznose, a kasnije se teži ka tome da se te stavke i zahtevi u najkraćem periodu reše i ostvare. Sve ovo doprinosi kvalitetnijem i uspešnijem studiranju.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Što se tiče obrazovanja na privatnim i državnim fakultetima postoji niz razlika. Osnovna razlika je u predusretljvosti profesora, gde studenti uvek mogu da se obrate profesoru, kao i dekanu bez ikakvog ustručavanja, što zapravo pretstavlja i najveću prednost privatnih fakulteta u odnosu na državne. Mislim da je ovo najvažnije za uspešno sticanje znanja. Nisam prisustvovala predavanjima na državnom fakultetu, pa stoga nemam pravi uvid o kvalitetu predavanja na državnim fakultetima. Iako postoje neke predrasude koje se tiču studiranja na privatnim fakultetima, mislim da će one nestati jer se na privatnim fakultetima obrazuje mladi kadar koji već sada pretstavlja zavidnu konkurenciju.