Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za diplomatiju i bezbednost
    Nevena Vukašinović student Akademije za diplomatiju i bezbednost


Nevena Vukašinović , student Akademije za diplomatiju i bezbednost

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Kao maturant sa odličnim uspehom, završivši gimanziju, tragala sam za nečim drugačijim od do sada ponudjenog. Za programom koji će mi ponuditi odgovor na širok spektar mojih interesovanja u kojima sam bila najbolja - istraživački i naučni rad, istorija, psihologija, jezici, sport. Sajam obrazovanja ukazao mi je na zanimljivu opciju - Akademiju za diplomatiju i bezbednost. Bila je to potpuno nova institucija koja je nudila znanje i tražila pojedince sa istim. Program Akademije me je privukao, a to što je nova na tržištu znanja, prihvatila sam kao izazov. Tri godine osnovnih studija uspešno završavam, pronalazeći moju odluku ispravnom. Počevši od najbitnijeg, a to je znanje, pružena mi je mogućnost za usvajanje maximuma. Učila sam iz domaće i strane literature, istraživala sam oblasti koje su me dodatno zainteresovale u najboljim uslovima, predavali su mi profesori, od kojih su pojedini zaista vrhunski stručnjaci u svojoj struci i nauci. Takođe, dopalo mi se to što je program koncipiran tako da se na kraju dobije kompletan čovek koji može da doprinese društvu - između ostalog učimo pravne nauke, informatičke sisteme i zaštite, međunarodne odnose, sociološke nauke, krizni menađžment, pa sve do razvijanja diplomatsko - bezbednosnih veština uz diplomatski protokol, kriminalistiku, ples i borilačke veštine. Ono za čim sam tragala, ono što je drugačije, jeste to što, pored tradicionalnog pogleda u kom je znanje najbitnije, program Akademije prati aktuelne svetske trendove gde je za pronalaženja odgovora na najveće izazove današnjice, neophodna interakcija i poznavanje i politikoloških nauka i bezbednosnih - zajedno.

Uslovi studiranja i kvalitet nastave Akademije, verujem da će biti još bolji sa dolaskom novih studenata, ali i sa neophodnim stvaranjem matičnog stručnog mladog kadra Akademije za diplomatiju i bezbednost.


Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praksa na fakultetu zamišljena je kao svakodnevni deo nastave. Sprovodi se putem različitih okruglih stolova, prilikom gostovanja domaćih i stranih diplomatskih predstavnika i ambasadora, različitih simulacija aktuelnih svetskih pitanja i sl. - sve ovo je prilika da student direktno učestvuje i praktično uči rešavajući probleme. Takođe, posete objektima bezbednosnim i diplomatskim kako u zemlji tako i u inostranstvu, predstavljaju priliku da se na licu mesta upoznamo sa realnom stranom potencijalnog posla, kao i priliku da stečeno teorijsko znanje primenimo. Ovakvim pristupom, pri kom se praktični deo učenja odvija u kontinuitetu - skoro svakodnevno - ostvaruje se značajan učinak u kreiranju mladog obrazovanog diplomate odnosno bezbednjaka.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentsku službu Akademije predstavljaju prvenstveno mladi obrazovani ljudi. Oni su ti koji komunikaciju studenata sa upravom čine pristupačnijom i kvalitetnijom. Nedoumice vezane za dostupnost profesotra na konsultacijama, tačan raspored predavanja na početku semestra, organizovanja studijskih putovanja etc.- ne retko rešavaju se u dogovoru sa Studentskim parlamentom. Cilj je da u narednim generacijama ovaj vid saradnje preraste u praksu rešavanja problema - zajednički i efikasno. U ovom semestru, kao poslednjem semestru osnovnih studija prve generacije, aktuelno je bilo i pitanje programa za master. Međutim, predstavljanje ovog programa odagnalo je sve nedoumice i spremni smo da uspešno započnemo i taj, master-nastavak naših studija.