Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)
    Andrijana Stamenković Fakultet za evropske pravno-političke studije, Beograd


Andrijana Stamenković , Fakultet za evropske pravno-političke studije, Beograd

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. godine. Od 2007. je u sastavu Univerziteta «Singidunum» u Beogradu. Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (politikološki smer). Osnovne akademske studije traju tri godine (stiče se diploma pravnika odnosno politikologa) uz mogućnost daljeg studiranja na dvogodišnjim diplomskim akademskim studijama drugog stepena (master diploma) i trogodišnjim doktorskim akademskim studijama trećeg stepena (doktorat nauka).
Fakultet za evropske pravno-političke studije je dugoročno opredeljen da, u skladu sa najvišim evropskim standardima, obezbedi kvalitetno akademsko obrazovanje u domenu pravnih i političkih nauka na svim nivoima, kao i kontinuirani naučno-istraživački rad u transfer znanja u svim oblastima. Neprekidnim unapređivanjem svih resursa i obezbeđenjem kvaliteta ukupnih aktivnosti osigurava se potpuno zadovoljavanje potreba i očekivanja studenata i doprinosi unapređivanju svesti šire zajednice o evropskim vrednostima.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktična nastava na FEPPS-u izvodi se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, redovno, kroz nastavno-naučni proces, pre svega u vidu vežbi, i kroz Pravnu kliniku, na kojoj je studentima master studija omogućeno da u kontaktu sa ljudima i živim problemima, uz kontrolu profesora, primene stečeno znanje. Na Fakultetu su česta i predavanja gostujućih profesora iz zemlje i inostranstva, stručnjaka iz oblasti pravnih i političkih nauka, a najbolji studenti nagrađuju se i prisustvom na velikim stručnim konferencijama. Pored toga, studenti imaju priliku da se upoznaju sa institucijama sistema i u okviru organizovanih prisustava sudskim procesima u Okružnom sudu u Novom Sadu, posetama Skupštini AP Vojvodine i Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Sve informacije vezane za studiranje studentska služba šalje svakom studentu Fakulteta na lični imejl. Uz to, sve neophodne informacije mogu se naći na sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta. Opet je naglašen lični pristup studentu, tako da pored kontakta sa studentskom službom svaki student ima kontakt sa svojm profesorima putem imejla.