Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za graditeljski menadžment
    Tadija Jelovac predsednik studentskog parlamenta


Tadija Jelovac , predsednik studentskog parlamenta

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Što se tiče uslova studiranja na našem fakultetu mogu recći da se rekto sreću na ovim prostorima. Počevši od same zgrade fakulteta, svih učionica, amfiteatra, vežbaonica, biblioteke, čitaonica, studentskog kluba i ostalih sadržaja koje ima naš fakultet, pa do kvaliteta same nastave, pristupačnosti profesora, asistenata, literature i na kraju do najvažnijeg dela na kome potencira naš fakultet a to je praktična nastava.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Naš fakultet je u prednosti u odnosu na ostale fakultete sličnog obrazovnog profila baš iz razloga praktične nastave koja je studentima dostupna tokom cele godine. Osnivač fakulteta je građevinska kompanija „Graditelj Inžinjering" tako da je praktična nastava obezbeđena na gradilištima kompanjie kao i na gradilištima drugih kompanija. Fakultet i jeste tako koncipiran da sva teoretska znanja još u toku studiranja budu primenjena u praksi.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na našem fakultetu postoji studentski parlament čiji predstavnici pružaju svaku pomoć svim studentima. Sama organizacija studentskog parlamenta predstavlja vezu između studenata i rukovodstva fakulteta. Pored toga bavi se i organizacijom svih studentskih aktivnosti.