Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
    Ranko Stojilović student-saradnik


Ranko Stojilović , student-saradnik

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na Fakultetu za medije i komunikacije su odlični. To se pre svega odnosi na vrlo visok kvalitet nastave, na posvećenost profesora individualnom radu i razvoju kapaciteta studenata, pospešivanje njihove kreativnosti i kritičkog mišljenja, ali i na tehničku opremljenost kao preduslov savremenog koncepta studiranja.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktična nastava je upravo ono što Fakultet za medije i komunikacije značajno izdvaja od ostalih obrazovnih ustanova sličnog profila. Insistiranje na praktičnom radu u okviru izvođenja nastave na kursevima koje studenti pohađaju oličeno je u obaveznom kreiranju medijskih tekstova uz asistenciju eminentnih predavača sa velikim domaćim i međunarodnim iskustvom u oblasti medija. Konkretno, kada govorimo o studijskom programu Novinarstvo, u okviru Fakulteta postoji studentski radio (FMK Radio) sa svom potrebnom tehničkom opremom i profesionalnim kadrom, studenti imaju prilike da se okušaju u televizijskom novinarstvu i produkciji, tokom studija pišu i analiziraju veliki broj magazinskih tekstova, dok se posebna pažnja posvećuje onlajn novinarstvu kao novom i specifičnom modelu medijske konvergencije. Fakultet ima ozvaničenu saradnju sa velikim brojem medijskih kuća u kojima studenti obavljaju obaveznu praksu na višim godinama studija, mogu da volontiraju određeno vreme, i ukoliko kvalitetom zadovolje urednike, u njima dobiju posao. Ja sam, recimo, imao sreću i zadovoljstvo da novinarske prakse obavljam na radiju Beta RFI, WAP i web portalu MTS Mondo, da pišem za regionalni časopis o izazovima medija De Scripto, budem urednik rubrike "Društvo" na FMK Radiju i učestvujem u mnogobrojnim projektima u organizaciji samog Fakulteta.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Zaposleni u studenstkoj službi su vrlo predusretljivi kada su u pitanju potrebe studenata. Osim što se administrativni deo posla efikasno obavlja i studentima za regulisanje osnovnih potreba nije neophodno da utroše mnogo vremena, valja napomenuti da se u najvećoj meri distribucija materijala odvija preko posebnog elektronskog studentskog servisa koji koriste vodeće svetske akademske institucije, na kome su podaci zaštićeni.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

U okviru Fakulteta funkcioniše Studentski parlament, telo koje je zaduženo za formulisanje zahteva studenata i njihovo prosleđivanje Upravi Fakulteta. Međutim, najveći benefit studiranja na FMK predstavlja činjenica da su rukovodeće strukture Fakulteta otvorene za zahteve i inicijative studenata, i da oni imaju slobodu da im se u neposrednoj komunikaciji obrate u svakom trenutku sa svojim idejama.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Budući da sam iskusio studiranje i na državnom i na privatnom Fakultetu, spreman sam da obeležim osnovnu distinkciju u pristupu profesora. Imam utisak da se na državnim fakultetima prilikom evaluacije profesori trude da po svaku cenu detektuju ono što student ne zna i to naglase, dok njihove kolege na privatnim fakultetima imaju misiju da do kraja razviju razmišljanje i istraživanje studenata u sferama koje oni poznaju. Takođe, siguran sam da postoji i velika razlika u samoj atmosferi studiranja, u intenzitetu individualnog rada i otvorenosti profesora na inicijative studenata. Smatram da je jedan od osnovnih zadataka privatnih fakulteta da upravo predanim radom, dobrom selekcijom i insistiranjem na još kvalitetnijoj i savremenijoj nastavi razbiju uvrežene predrasude dela javnosti, da su državni fakulteti nužno kvalitetniji.