Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)
    Sanja Matić student


Sanja Matić , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Nastava je vrlo visokog kvaliteta i profesori su veliki stručnjaci iz oblasti turizma, poznati u našoj zemlji, kao i u inostranstvu. Literatura je takođe stručna i zaista se može steći dobra osnova za neko dalje usavršavanje. Što se tiče nastave, ona je vrlo dobra organizovana, predavanja su skoro svaki dan, profesori su veoma korektni prema studentima, spremni uvek da dogovore na sva pitanja i pomognu vam ukoliko niste shvatili nešto ili imate dodatnih pitanja.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Što se tiče praktične nastave, mislim da je nema dovoljno... Naravno, praksa je obavezna na trećoj i četvrtoj godini u hotelu ili turističkoj agenciji (zavisi koji ste smer izabrali). Međutim, postoje mnoge manfestacije poput palićkog filmskog festivala ili etno festivala na kojima veliko učešće imaju naši studenti svake godine... Tu se stiče jako dobro iskustvo, zatim, tu su i razni seminari i konferencije u kojima takođe možete učestvovati. Lično smatram da bi trebalo da bude više praktične nastave iako je i ovo na zadovoljavajućem nivou.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentska služba veoma dobro sarađuje sa studentima i moram da pohvalim tamo zaposleno osoblje jer su uvek spremni da izađu u susret i svaki problem se da rešiti. Osim toga, oni sami se, zaista, zauzimaju za nas studente. Što se tiče nekih većih problema, zaista ih nema, jedino bih napomenula da su ponekad loše orgaznizovani, ali pretpostavlajm da toga ima svugde i to nije neki veliki problem.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Studentske organizacije su preko potrebne na svakom fakultetu, bez daljnjeg, ali ih, nažalost, kod nas u Subotici nema. Predpostavljam da na Singidunumu u Beogradu ima dosta dešavanja u ovom polju, ali studenti u Subotici nisu upućeni u to...

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Adekvatno obrazovanje možete steći i na privatnom, kao i na državnom fakultetu. Mnogi ljudi imaju predrasude prema privatnim fakultetima koje su potpuno neopravdane. Kao student privatnog fakulteta mislim da ću steći dovoljno znanja i obuke, kao i studenti sa državnih fakulteta te ćemo, i jedni i drugi, biti kompetentni za obavljanje raznih poslova u turističkom i hotelijerskom sektoru.

Privatni fakulteti, kao što sam i ranije napomenula, nude visok nivo znanja i pohađanje raznih kurseva neophodnih u današnjim uslovima rada... Profesori su zaista izuzetni i mnogo se može naučiti od njih. Bitna razlika između privatnih i državnih fakulteta je ta, što se na privatnim univerzitetima radi u manjim grupama, sa manjim brojem studenata te se profesori mogu zaista posvetiti vama i pratiti vaš rad. Ali, kao što sam ranije napomenula, mislim da je u suštini svejedno jer su programi studiranja veoma slični, sa nekoliko predmeta razlike, što je zanemarljivo.