Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Farmaceutski fakultet
    Sonja Nektarijević student prodekan


Sonja Nektarijević , student prodekan

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

U toku je proces reforme visokog obrazovanja, koji predstavlja permanentnu realnost za sve studente Univerziteta u Beogradu, pa nije lako govoriti o uslovima studiranja ni na jednom fakultetu, pa ni na Farmaciji - kako reforma napreduje, uslovi se menjaju. Ono sto izdvaja Farmaciju u ovom trenutku je uspeh te reforme i prilagodjenost uslova studiranja: veliki broj studenata je uspeo da ostvari 60 kredita i na taj način stekne status budzetskih studenata; i sve to sa prilično visokom prosečnom ocenom. Smatram da je to dovoljan pokazatelj adekvatnih uslova koje imate kao student Farmaceutskog fakulteta.
Kvalitet nastave veoma zavisi od nastavnika; o tome najbolje svedoči broj studenata koji posećuje neka predavanja. Na primer, na predavanje iz Farmakologije morate doći znatno ranije kako bi zauzeli dobra mesta! Jer su profesori zanimljivi, pripremljeni i znatno vam svojim predavanjem olakšaju pripremu ispita, što i jeste cilj. Naravno, postoje i primeri suprotni ovom... Na vežbama studenti Farmacije provode znatno više vremena tokom svojih studija. Laboratorije su opremljene potrebnom aparaturom; na redovnoj nastavi niste uvek u prilici da radite na najsavremenijem i najskupljem aparatu, ali ukoliko se kvalifikujete za to, možete učestvovati u naučno-istraživačkom radu koji je takođe dostupan studentima i proširiti svoja znanja.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Na Farmaceutskom fakultetu, ono čega će vam sigurno biti dovoljno je praktična nastava! Vežbe koje ste u obavezi da pohađate su neretko duge i naporne, ali istovremeno interesantne i poučne. Od prvih laganih eksperimentalnih zadataka iz Neorganske hemije, do komplikovanih stearinskih kremova koje izrađujete na vežbama ih Farmaceutske tehnologije ili određivanja koncentracije nekog otrova u krvi na Toksikološkoj hemiji, vaše znanje raste iz semestra u semestar, upravo kroz te vežbe, dok polako otkrivate šta sve treba da znate da biste bili kvalitetan farmaceut.
Ono što zapravo nedostaje je praksa, odnosno „praktičan rad", a ne praktična nastava. Student sve do pred kraj studija nema priliku da spozna šta znači rad sa pacijentom, šta je sve u stanju da radi sa svojim znanjem, a to je neophodno kako bi se na pravi način usmerio u pogledu daljeg školovanja ili buduće karijere.