Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - FEFA fakultet
    Iskra Maksimović profesor na fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Beograd


Iskra Maksimović , profesor na fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Beograd

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) obezbeđuje svojim studentima dobre uslove studiranja. Studenti, pored nastavnog procesa, imaju mogućnosti da se na redovnoj tribini "Lideri"susretnu i razgovaraju sa menadžerima, liderima, direktorima, javnim ličnostima, političarima i drugima o tome šta znači biti lider i šta znači voditi u upravljati timovima.
Pored toga, studenti imaju mogućnost da se o svojoj karijeri savetuju sa stručnjacima u fakultetskom Centru za karijerno vodjenje. Najbolji studenti FEFA uključeni su u brojna istraživanja i projekte koji se realizuju u okviru Instituta FEFA.