Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Filološki fakultet
    Silvan Vesnić student


Silvan Vesnić , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Predavanja su veoma interesantna i predavači su vrlo dobri i ozbiljni. Sami uslovi studiranja, odnosno Bolonja, nije baš veoma zadovoljavajuća, pošto postoji gomila detalja na koje moraš potrošiti dosta vremena da bi stekao određene bodove.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Što se tiče praktične nastave, još uvek je nismo imali pošto sam druga godina, ali koliko znam treća i četvrta godina imaju neku praktičnu nastavu koja baš i nije zadovoljavajuća sa njihove strane, jer im je fakultet ne organizuje, već sami moraju da se potrude oko toga.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Sama saradnja sa studentskom službom je veoma funkcionalna i komunikacija ispunjava sva očekivnja, ali informacije sa kojima studentska služba treba biti snabdevena, na vreme, su poprilično nezadovoljavajuće i dosta nepotpune. Bolja organizacija bi poboljšala sve.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Nažalost, nisam imao prilike da sarađujem sa nekom, a i ne znam da li postoje.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Po mom mišljenju, na privatnim fakultetima je dosta olakšano gradivo i više je sažeto. Uče se najbitnije stvari, dok se na državnim fakultetima uči mnogo opširnije i ponekad se radi van domena datog smera.