Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Filološki fakultet
    Tamara Zejak student


Tamara Zejak , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na Filološkom fakultetu su relativno zadovoljavajući, ali uvek može bolje. Na mojoj katedri konkretno su dobri, profesori su spremni da nam izađu u susret i koliko je moguće nadoknade propuste fakulteta. Trude se da nas podstaknu na samostalan rad i razmišljanje.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Generalno vlada mišljenje da u školstvu uopšte praktična nastava nije na zadovoljavajućem nivou, pa ni moje studije nisu izuzetak. Ali kao što sam rekla profesori se trude da nam tokom časova obezbede nešto što bi bilo najbliže praktičnoj nastavi. Imamo konverzaciju sa lektorom jednom nedeljno i to se na neki način može shvatiti kao praktčna nastava.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Između studenata i studentskih službi tradicionalno postoji "jaz", razlog su najčešće nedostatak informacija koje uglavnom dolaze zakasnele, ali često su to propusti viših nadležnih organa a ne studentskih službi.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Iskreno, te organizacije su mi uglavnom bile strane, nisam od njih imala nikakve koristi ni štete. Nažalost, to je sve što mogu da kažem o njima.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Nisam imala prilike da studiram na privatnom fakultetu pa ne mogu baš da sa potpunom sigurnošću da iznosim razlike, ali ono što znam o privatnim fakuletima jeste da i oni mogu pružiti kvalitetno i obimno znanje i dobr uslove ukoliko se student potrudi i želi da ima što bolje ocene, slično kao i na državnim fakultetima. Razlika je u prelaznim ocenama za koju studenti državih fakulteta opet moraju da pokažu veliko znanje, dok se za prelaznu ocenu na privatnom fakultetu ne traži manje.