Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Filološko-umetnički fakultet
    Bojan Raković predsednik studentskog parlamenta FILUM, Kragujevac


Bojan Raković , predsednik studentskog parlamenta FILUM, Kragujevac

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Fakultet ima tri odseka i kao sto ti je verovatno poznato nema svoju zgradu i nastava se odvija na 6 razlicitih lokacija (Ekonomski, Pravni, Masinski i Prirodno matematicki faklutet, kao i Druga kragujevacka gimnazija i Muzicka skola). Nastava se uglavnom odvija bez problema, studenti ne gube nastavu, termini predavanja se postuju iako vecina profesora dolazi iz Beograda.Mali problem predstavljaju termini predavanja, pa studenti imaju predavanja do 9 sati uvece, kao i nedeljom. 

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Studentska sluzba svakodnevno je dostupna studentima, radno vreme sluzbe je od 9 do 14h. Na raspolaganju studentima su i oglasne na table (posebno za svaki odsek i studijsku grupu) i na njima studenti mogu pronaci sve potrebne informacije. Najcesci problemi su prostor za odrzavanje nastave kao i termini odrzavanja predavanja i vezbi

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Na fakultetu trenutno postoji jedna studentska organizacija (Udruzenje studenata Filolosko umetnickog fakuleta). Preko svojih predstavnika ucestvuju u svim telima fakulteta (Savet, Naucno nastavnom vecu), kao i Savetu i Senatu Univerziteta. Takodje svaka studijska grupa ima svog predstavnika koji im  je na raspolaganju za sve probleme koje imaju u vezi sa studijama. Za samo 3 godine koliko postoje uspeli su da studentski zivot na fakultetu podignu na najvisi nivo i postanu jedna od organizacija koja ima najvise uticaja na Kragujevackom Univerzitetu.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Mislim da je razlika izmedju drzavnih fakulteta i privatnih fakulteta ogromna,naravno mislim da je mnogo bolje studirati na drzavnim fakultetima. Kao najvecu prednost drzavnih fakulteta navodim kvalitet nastave koji studenti imaju u toku studija kao i nivo znanja koji studenti ostvare po za zavrsetku studija.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Neke bitnije razlike u vezi sa zaposlenjem nema i da su mogocnosti za zaposlenje svrsenih studenata na privatnim i drzavnim fakultetima podjednake.