Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Filozofski fakultet - Beograd
    prof. dr. Svetlana Čizmić prodekan za nastavu


prof. dr. Svetlana Čizmić , prodekan za nastavu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Filozofski fakultet obezbeđuje kvalitet studiranja unapred propisanom i javnom selekcijom, propisanim i javnim ocenjivanjem tokom nastave i na ispitima, kontinuiranim praćenjem ocenjivanja na predispitnim obavezma i ispitima, proverom rezultata ocenjivanja i prolaznosti i preduzimanjem određenih mera u slučaju uočenih nedostataka i propusta.Pri selekciji studenata za upis vrednuje se uspeh u prethodnom školovanju i uspeh na prijemnom ispitu. Jednakost i ravnopravnost studenata po svim osnovama je zagarantovana, kao i mogućnost i uslovi studiranja za studente sa posebnim potrebama i studente sa senzornim i motornim hendikepom. Takodje, Fakultet omogućava studentima odgovarajuće oblike organizovanja i odgovarajuće oblike delovanja i odlučivanja.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?


Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?