Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Filozofski fakultet - Niš
    Dejan Todorović student prodekan Filozofskog fakulteta u Nišu


Dejan Todorović , student prodekan Filozofskog fakulteta u Nišu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja i kvalitet nastave u velikoj meri zavise od društvenih prilika u kojima Fakultet funkcioniše, ipak može se reći da Filozofski fakultet u Nišu uspeva da se izbori za svoje mesto medju institucijama visokog obrazovanja. Lično sam zadovoljan postignutim rezultatima, a naročito u poslednjih par godina jer je uprava Fakulteta dala sve od sebe da osavremeni računarsku i drugu opremu kako bi se nastava odvijala u što kvalitetnijim uslovima. Što se tiče nastavnog kadra veliki broj vrhunskih predavača vrši nastavu na devet Departmana. Primer za tako nešto je i najmlađi Departman za Novinarstvo koji je za samo tri godine postigao nivo koji će obezbediti dobijanje akreditacije za taj studijski program bez ikakvih problema.

 

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Na Filozofskom fakultetu u Nišu studentska služba predstavlja ''servis'' studenata za koji do sada nije bilo žalbi. Rad službe je u potpunosti javan u tom smislu što su sve informacije na sajtu Fakulteta, a i podaci o tome ko je prijavio koji ispit i koji put polaže, kao i podaci o ocenama što samo pomaže akciji Studentskog parlamenta ''Korupcija - šta je to?''. U poslednje vreme se ispoljila želja studenata za prijavom ispita elektronskim putem preko sajta Fakulteta te imajući u vidu veliki broj studenata i raznovrsnih studijskih programa očekuju se promene na tom planu do početka naredne školske godine.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Kako Zakon o visokom obrazovanju predviđa organizaciju studentskih vannastavnih aktivnosti kroz Studentski parlament Fakultet ima više sekcija kao što su dramska, literalna , sportska, naučna, sekcija za izdavaštvo i sekcija humanitarnih aktivnosti. Sve sekcije su nastale iz želje studenata za iskazivanjem stečenoga znanja, kao i potrebe za aktivnim društvenim delovanjem.