Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Filozofski fakultet - Novi Sad
    mr Vladimir Mihić asistent na odseku za psihologiju


mr Vladimir Mihić , asistent na odseku za psihologiju

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

 

Uslovi studiranja na Odseku za psihologiju su sigurno jedni od najboljih na Novosadskom Univerzitetu. Pored standardnih učionica, amfiteatra i jedne kino sale, Odsek za psihologiju vežbe iz velikog broja svojih predmeta održava u odlično opremljenim kompjuterskim učionicama odbacujući predrasude da je tehnološki napredak jedino bitan za prirodne nauke.
Takođe, Odsek poseduje najsavremeniju opremu za nastavu (notebook računare, projektore, DVD uređaje), kao i laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju. Na kraju, Odsek ima odličnu saradnju sa medicinskim i školskim ustanovama sa teritorije cele Vojvodine tako da naši studenti u toku studiranja posećuju veliki broj ustanova koje su njihovi potencijalni poslodavci nakon diplomiranja. Takođe, u ovom trenutku, Odsek za psihologiju Novosadskog Univerziteta je jedini državni Odsek za psihologiju akreditovan od strane Ministarstva prosvete.

 

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?


Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?