Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - FON - Fakultet organizacionih nauka
    Marin Jovanović student prodekan


Marin Jovanović , student prodekan

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Sistem studiranja po Bolonji, tj. vrednovanje ispita putem ESP bodova je na FONu počelo delimično sa generacijom upisanom 2005. godine dok je generacija upisana 2006. godine u potpunosti prešla na bodove. Polaganje svih ispita je omogućeno preko kolokvijuma, dok se aktivnost na vežbama, seminarski i projektni radovi dodatno boduju. Studenti su veoma dobro prihvatili ovaj način polaganja ispita tako da se prolaznost na svim predmetima veoma povećala. Jedini problem jeste Zakon o visokom obrazovanju koji je veoma nerealan i treba da pretrpi ozbiljne izmene i dopune, pre svega u pogledu postepenog povećavanja broja bodova neophodnih za upis naredne godine studija.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

FON je takođe poznat po veoma aktivnim i preduzimljivim studentima, sa najviše studentskih organizacija na Univerzitetu. Zaista kao student prodekan mogu reći da je Fakultet uvek izlazio u susret studentskim inicijativama i prepoznao nihovu važnost, što mogu posvedočiti i brojni međunarodni turniri u znanju i sportu na kojima studenti FONa redovno osvajaju najviša mesta. Studentima na smeru informacioni sistemi i tehnologije omogućeno je da svaki student sedi za svojim računarom. Pored toga, računari sa Internet pristupom se nalaze u holu Fakulteta, studentskom klubu, i slobodni su za korišćenje. Celokupan prostor fakulteta pokriven je otvorenom wireless mrežom sa Internet pristupom. Studiranje na daljinu je takođe mogućnost koja se pruža studentima, koji ukoliko izaberu ovaj vid studiranja imaju materijale u elektronskom formatu. Studentski parlament i organizacije imaju svoje kancelarije, ali isto tako bilo koja učionica može biti iskorišćena za studentske aktivnosti uz dogovor sa prodekanom za nastavu. U saradnji sa Microsoftom, svi studenti imaju mogućnost da koriste legalan softver. Ja sam veoma zadovoljan dosadašnjim iskustvom i mogućnostima koje mi je Fakultet pružio, i smatram da je FON pravi izbor za sve studente čija su interesovanja informacioni sistemi ili menadžment.