Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Geografski fakultet
    Miloš Pavlović student geografije, predsednik studentskog parlamenta


Miloš Pavlović , student geografije, predsednik studentskog parlamenta

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na fakultetu nisu zadovoljavajući prevashodno zbog nedostatka prostora za održavanje nastave, ali smatram da će to u dogledno vreme biti rešeno. Kvalitet nastave je u korelaciji sa profesionalizmom profesora tako da se može dobiti prelazna ocena iako bi svaka inovativnost doprinela još boljem i efikasnijem upoznavanjem studenata sa materijom koju uče.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Smatram da nemaju dovoljno praktične nastave koja bi se mogla poboljšati novim idejama kao i obimnijim terenskim osmatranjima koja bi bila praćena većim finansijskim ulaganjima. U većini slučajeva studenti se sami organizuju uz eventualno podršku odgovarajućeg profesora. Međutim najveća prepreka realizaciji terenskih nastava predstavljaju loše materijalne situacije studenata kao i ekonomska kriza koja utiče na budžet fakulteta.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja je fenomenalna i to je jedan od velikih pluseva našeg fakulteta. Velikim zalaganjem i obimnim trudom, radnici službe u velikoj meri rešavaju probleme studenata.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Rad Parlamenta je u velikoj zavisnosti od želje studenata da se aktivnije uključe u rešavanju studentskih problema. Međutim, efikasnost Parlamenta zavisi po najviše od institucija na fakultetu. Mislim da postoji izvesno nezadovoljstvo kod studenata u pogledu brojnih otvorenih pitanja koja se nisu rešila, ili se njihovo rešenje odlaže.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Očigledna je prednost studija na državnim fakultetima, jer je studiranje na privatnim fakultetima legalan način kupovine diplome.