Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Građevinski fakultet u Beogradu
    Jelena Ninić student prodekan Građevinskog fakulteta u Beogradu


Jelena Ninić , student prodekan Građevinskog fakulteta u Beogradu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Izuzimajući neke detalje, koji sigurno postoje na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu, moglo bi se reći da su uslovi studiranja na Građevinskom fakultetu dobri. S obzirom na to da u zgradi, pored Građevinskog fakulteta, postoje još i Elektrotehnički i Arhitektonski fakultet, imamo manjih problema sa prostorom jer se zbog nedovoljnog broja sala nastava odvija sa nešto većim brojem studenata od optimalnog. Inače, saradnja i komunikacija studenata sa nastavnim osobljem je odlična, što je i logično s obzirom na prirodu fakulteta.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktične nastave ima, ali po mom mišljenju nedovoljno. Najveći broj građevinskih inženjera (oko 70 odsto) bavi se izvođenjem građevinskih radova, što podrazumeva rad na gradilištu, a osim desetak poseta gradilištima u toku studija i obavezne prakse u trajanju od mesec dana, studentima nemaju drugih mogućnosti da se upoznaju sa onim što ih u praksi najverovatnije čeka.