Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Građevinski fakultet u Subotici
    Vlado Radanović student prodekan Građevinskog fakulteta u Subotici


Vlado Radanović , student prodekan Građevinskog fakulteta u Subotici

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi na samom fakultetu se polako popravljaju. Kao predsednik parlamenta trudim se maksimalno da uslove za nove i stare studente, kao i studente na daljinu popravim što je više moguće. Nisu dobri, ali kreću na bolje.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Što se posla tiče, mislim da svršeni studenti građevine mogu naći posao u struci. Koliko sam čuo posla ima i što je možda zanimljivo solidne su plate za naše uslove.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Naš fakultet ima problema sa stručnom nastavom, odnosno praksom. Po tom pitanju ne mogu mnogo da uradim. Imao sam nekih ideja koje su podržavali i ostali studenti, ali nažalost bez uspeha.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Sa izjednačavanjem diploma se apsolutno slažem. Imali smo u novembru skup sa studentima na ovu temu. Svi studenti koji na fakultetu nastavu slušaju po starom programu su se potpisali da traže da im fakultet izjednači diplome.