Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Građevinsko-arhitektonski fakultet
    Milan Miladinović student prodekan Građevinsko – Arhitektonskog fakulteta u Nišu


Milan Miladinović , student prodekan Građevinsko – Arhitektonskog fakulteta u Nišu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na našem fakultetu u principu su dobri, ali kao i svuda ima problema, pogotovu od kako je uveden način studiranja po Bolonji. Ni studenti, a ni profesori nisu bas najspremniji za tako nešto. Za broj studenta koji sad upisuju GAF ima dovoljno prostorija i nastavnog osoblja tako da sa te strane nema nekih problema.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Kod nas na fakultetu praktična nastava skoro da ne postoji. Između osmog i devetog semestra imamo praksu na nekom od gradilišta gde smo dužni da provedemo 30 dana i to je sve. Ponekad nas neko od profesora izvede da pogledamo kad se nešto zanimljivo radi u Nišu.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?