Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Mašinski fakultet u Nišu
    Vladimir Stojanović student prodekan Mašinskog fakulteta u Nišu


Vladimir Stojanović , student prodekan Mašinskog fakulteta u Nišu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja su zaista zadovoljavajući. Moram reći i da se primećuje i volja i težnja da se uslovi konstantno poboljšavaju.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Kvalitet je apsolutno na strani državnih fakulteta i to uz veliku razliku. Pojedini privatni fakulteti nude dobre uslove studiranja i pratnerstva sa kompanijama, ali je to mali broj. Utisak je da većina privatnih fakulteta ne zadovoljava ni minimalne standarde kvaliteta. Sa druge strane, konkurencija i akreditacija će naterati državne fakultete da bolje iskoriste kadrovske i prostorne potencijale.