Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Matematički fakultet
    Branka Milivojević student statistike, finansijske i aktuarske matematike


Branka Milivojević , student statistike, finansijske i aktuarske matematike

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi su svake godni sve bolji i bolji. Oprema se redovno poboljšava. Evidentan je i porast kvaliteta nastave čiji je najbolji pokazatelj trend rasta prolaznosti na ispitima.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktične nastave ima u velikoj meri, posebno iz oblasti računarstva. Studenti imaju mogućnost izrade različitih projekata koji kasnije mogu ući u bodovanje za završnu ocenu.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Sigurna sam da Matematički fakultet ima jednu od najbolju studentskih službi, a za to su zaslužne osobe koje u njoj rade. Svaka komunikacija je propraćena osmehom i voljom da se za najkraće vreme i na najbolji način pomogne studentima.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Mali broj studenata je zainteresovan i upoznat sa radom studentskih organizacija.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Pošto ne postoj privatni fakultet koji nudi obrazovanje iz oblasti kojima se ja bavim, nisam u mogućnosti da obavim poređenje.