Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Međunarodni fakulteti i visoke škole
    Tanja Drmić student prehrambene biotehnologije


Tanja Drmić , student prehrambene biotehnologije

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na našem fakultetu su zadovoljavajući, a smatram da je kvalitet nastave na izuzetno visokom nivou jer sa studentima rade stručnjaci u svojim oblastima koji, kako svojim znanjem, tako i iskustvom, obučavaju inženjerski kadar studenata koji ce po završetku ovog fakulteta imati široko znanje u svojoj naučnoj oblasti.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktična nastava na našem fakultetu obavezan je preduslov za polaganje gotovo svih predmeta. Pored laboratorijskih vežbi studenti organizovano obilaze proizvodne pogone gde proširuju svoja saznanja na industrijskom nivou. Bilo bi još bolje kada bi studentska praksa u industrijskim pogonima bila češća i kada bi se organizovali višednevni obilasci istih, jer bi se studenti mnogo detaljnije upoznali sa obavezama i poslovima koje jedan tehnolog mora svakodnevno da izvrši.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja studenata sa studentskom službom je najintezivnija u periodima upisa godine i sređivanja potrebne dokumentacije radi prijavljivanja na konkurse smeštaja u studentske domove ili studentskih stipendija i kredita. Prednost za studente našeg fakulteta spram ostalih jeste što imamo specijalne sanduke u kojima ostavljamo naše prijave u ispitnom roku, pa se samim tim izbegava velika gužva i nepotreba nervoza kod studenata.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Tehnološki fakulte broji dve studentske organizacije Studentsku uniju (SUTF) I StudentskI savez (SOTF), kao I Parlament tehnološkog fakulteta koji broji 15 članova- redovnih studenata.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Zasigurno da se razlikuje studiranje u okviru studijskog programa koji nudi privatni i državni fakultet. Među studentima vlada mišljenje da je znanje koje se stiče na državnom fakultetu kvalitetnije i opširnije, a da na privatni fakultet idu studenti dobrog materijalnog stanja.