Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
    Nebojša Novaković student prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu


Nebojša Novaković , student prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na Poljoprivrednom fakultetu su se popravili za poslednjih godinu dana. Dosta je uloženo u renoviranje laboratorija koje su sada na znatno višem nivou nego što su bile, zatim iz donacije opštine Zemun urađen je računarski centar gde se odvijaju vežbe iz predmeta statistika za sve studente koji taj predmet pohađaju, a očekuju se računari kao donacija Vlade Republike Kine i uređenje internet centra na fakultetu koji bi pružio studentima svakodnevan pristup što je od izuzetnog značaja za studente.Takođe, mnoge učionice i amfiteatri su sređeni, a kupljena je i oprema za video prezentacije, projektori i lap topovi. Može se reći da su uslovi zadovoljavajući.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktične nastave na Poljoprivrednom fakultetu ima, ali ne u obimu u kome bi trebalo da je bude. Za sada praktičnu nastavu imaju samo studenti odseka za Voćarstvo i vinogradarstvo na Oglednom dobru ''Radmilovac'' koje pripada fakultetu.