Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
    Dejan Simić član Studentskog parlamenta, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad


Dejan Simić , član Studentskog parlamenta, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu studentima omogućava, pre svega, dobre uslove za rad u smislu dovoljnog broja adekvatno opremljenih predavaonica i vežbaonica, odgovarajuće literature potrebne za spremanje i parcijalno polaganje ispita. Svi akreditovani Studijski programi na fakultetu odlikuju se velikim brojem buđžetskih korisnika, a gotovo svi predavači su sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Kvalitet nastave je prema oceni studenata na zavidnom nivou.

Departman za ratarstvo i povrtarstvo jedan je od osam Departmana na ovom fakultetu. Na Osnovnim akademskim studijama akreditovan je Studijski program ratarstvo i povrtarstvo. Na Diplomskim akademskim studijama (Master) akreditovana su 4 Studijska programa:

• Gajenje njivskih biljaka sa sledećim modulima: Gajenje ratarskih biljaka
                                                                       Gajenje povrtarskih biljaka
                                                                       Gajenje krmnih biljaka
                                                                       Navodnjavanje poljoprivrednih useva
• Genetika, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo
• Zemljište i ishrana biljaka
• Organska poljoprivreda

Akreditovane su i Doktorske studije-Agronomija.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktična nastava veoma je bitna za današnje kvalitetno obrazovanje i na Poljoprivrednom fakultetu se razlikuje od smera do smera. Studijski programi (Smerovi) koji su po svojoj prirodi teorijski i za predmet izučavanja imaju ekonomsko-sociološke predmete imaju adekvatnu praksu. Ostali Studijski programi kao što su Ratarsko povrtarski, Voćarsko vinogradarski, Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika, Stočarski i smer Veterinarske medicine imaju lepo organizovanu praksu u skladu sa nastavnim planom i programom.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?


Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Studentski parlament i druge studentske organizacije već duže vreme postoje i deluju na fakultetu. Studentski parlament organizuje mnoge aktivnosti na fakultetu, a neke od njih su: doček brucoša i upoznavanje sa aktivnostima Studentskog parlamenta, akcija dobrovoljnog davanja krvi, obeležavanje dana planete Zemlje, organizovanje Agronomijade i drugo... Studentske organizacije na fakultetu kao što su: IAAS, Udruženje studenata Veterinarske medicine, Studentska unija Poljoprivrednog fakulteta i Savez studenata. Pomenute organizacije bave se neformalnim obrazovanjem, međunarodnom razmenom studenata i organizovanjem različitih seminara i konferencija. Prethodno pomenutim aktivnostima studenti Poljoprivrednog fakulteta su zadovoljni, a delom i sami učestvuju u kreiranju i organizovanju pojedinih aktivnosti.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?