Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Poljoprivredni fakultet u Zemunu
    Nemanja Rašević student prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu


Nemanja Rašević , student prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na Poljoprivrednom fakultetu su se popravili za poslednjih godinu dana. Dosta je uloženo u renoviranje laboratorija koje su sada na znatno višem nivou nego što su bile, zatim iz donacije opštine Zemun urađen je računarski centar gde se odvijaju vežbe iz predmeta statistika za sve studente koji taj predmet pohađaju, a očekuju se računari kao donacija Vlade Republike Kine i uređenje internet centra na fakultetu koji bi pružio studentima svakodnevan pristup što je od izuzetnog značaja za studente.Takođe, mnoge učionice i amfiteatri su sređeni, a kupljena je i oprema za video prezentacije, projektori i lap topovi. Može se reći da su uslovi zadovoljavajući.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

U poslednje vreme glavna preokupacija mi je povezivanje svršenih studenata sa predstavnicima firmi koje su vodeće u oblasti poljoprivrede. U junu prošle godine održali smo prvi sajam zapošljavanja na našem fakultetu koji je bio vrlo posećen. Četrnaest firmi se susrelo sa oko 500 studenata i prikupilo oko 250 CV-jeva. Rezultat je 12 zaposlenih diplomaca i 30 studenata primljenih na stručne prakse. Ukoliko naša zemlja bude imala viziju o tome da poljoprivreda bude glavna grana privrede svršeni agronomi neće imati nikakav problem da nađu posao, ali takođe i studenti moraju biti svesni da kao diplomirani studenti odseka za stočarstvo, ratarstvo i tehnologiju ne mogu očekivati kancelarije od sto kvadrata u centu Beograda i Novog Sada i to je trenutno veliki problem. Sve je više firmi koje traže diplomirane agronome i nadam se da ce se taj trend nastaviti i u narednom periodu.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Praktične nastave na Poljoprivrednom fakultetu ima, ali ne u obimu u kome bi trebalo da je bude. Za sada praktičnu nastavu imaju samo studenti odseka za Voćarstvo i vinogradarstvo na Oglednom dobru ''Radmilovac'' koje pripada fakultetu.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Jako loša. Kao student prodekan već godinu dana sam upoznat sa reformom nastave na fakultetu i svedok sam da se sve odvija jako sporo. Studenti prve godine su naša prva generacija po Bolonji i oni su suočeni sa jako velikim brojem ispita dok im nastavni planovi i programi nisu uopšte redukovani. Broj ispita im je dupliran tako da kao primer navodim da student Prehrambene tehnologije animalnih proizvoda ima sada 56 ispita a imao je 31 ispit. Udžbenici su i dalje veoma obimni, a svest profesora nije promenjena. Dosta rada nam predstoji u narednom periodu koji će, nadam se, ubrzo dati željene rezultate.