Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Pravni fakultet u Beogradu
    Zorana Koprivica student


Zorana Koprivica , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi su okej, kvalitet je srednje kategorije, slabo su pružene informacije i to je najveća mana. Osim toga, skupo je. Treba omogućiti jeftinije školovanje. Međutim, ipak pružaju opširno obrazovanje, znanje iz skoro svih sfera društvenih nauka, tako da se posle završenih studija može zaposliti u raznim sektorima.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Po mom mišljenju praktične nastave treba biti više, odnosno, nema je dovoljno. Treba da se studenti šalju na praksu, na savetovanje kod ljudi koji se time već bave godinama radi sticanja boljeg iskustva. Nakon završenih 5 godina (tu spadaju i master studije) ide se na praksu dve godine ili godinu dana ukoliko se u toku pete godine pohađa praksa. Praksa se radi obično pri sudu ili kod nekog advokata.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Sa studentskom službom je jako loša saradnja, treba biti brže, efikasnije i lakše, a najveći problem je što ne pružaju potrebne informacije. Tome se priključuje i bezvoljnost radnika i nezainteresovanost za probleme studenata. Ali kada se sve odradi onda ide lako jer je sve kompjuterski odrađeno i evidentirano. Jedina mana su dugi redovi i to što ponekad od 5 šaltera radi 1 ili 2. Ali dobra stvar je što šalteri rade po ceo dan.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Studentske organizacije rade ponekad nešto, ali obično mi studenti nismo upućeni u njihov rad. Kod nas radi studentski parlament čiji članovi se biraju svake godine, ne znam koliko često se oni sastaju. Najčešće raspravljaju o zahtevima studenata i obično uspeju da ih isteraju do kraja, ali sve zavisi od Dekana i njegovih mogućnosti.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Razlikuje se obrazovanje na privatnim i drzavnim fakultetima pre svega u načinu saradnje profesora i studenata. Na privatnim je to mnogo efikasnije i gradivo je suženo mnogo lakše se snalazi. Na državnom fakultetu je obično sve poslovnije i formalnije dok je na privatnom bliži i konkretniji kontakt između studenata i profesora. Malo duže se čeka za neke informacije na državnom fakultetu. Na privatnom je dobra stvar što, kada se plati školarina, dobiju se svi potrebni predmetni materijali za učenje, knjige, dvd sadržaji i ostalo. Od prošle godine je tako i na našem fakultetu, čak i samofinansirajući student dobija sve knjige i ne plaća prijavu ispita. U svakom slučaju, zadovoljna sam studiranjem na Pravnom fakultetu u Beogradu. Profesori su vrlo fer, jasni u svom traženju znanja, efikasni, konkretni, prijatniji i odnose se sa poštovanjem prema studentima, naravno, u skladu sa njima ukazanim poštovanjem.