Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
    Rastislav Stojisavljević


Rastislav Stojisavljević

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja su solidni. Ima nekih stvari koje bih ispravio, ali sam generalno zadovoljan. Možda bi trebalo ubaciti više praktičnog rada.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Mislim da geografi nemaju dovoljno praktične nastave, a jako je važno da imaju kako bi studenti lakše savladavali gradivo.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentska služba je dosta neorganizovana. Problem je što je stalno gužva, službenice na šalterima znaju ponekad biti jako neljubazne. Generalno, nisam nimalo zadovoljan radom studentske službe kao ni, pretpostavljam, većina studenata.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Eto, slučajno sam i predsednik organizacije Društva mladih istraživača Instituta za geografiju "Branislav Bukurov". Pored nas tu je Naučno-istraživačko Društvo studenata biologije "Josif Pančić" i "Evropska geografska Asocijacija Novi Sad". Lepo je što se studenti samostalno organizuju i prave terene širom Srbije jer im to pomaže u sticanju iskustva za budući posao. Zadovoljan sam jer je većina naših terena naučno-istraživačkog karaktera. U tome imamo i punu podršku naših profesora i asistenata.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Mislim da su državni fakulteti mnogo teži. Do pre par godina rekao bih i da su državni fakulteti bili jeftiniji ali sve veće poskupljenje školarina me demantuje. Smatram da diploma koja se stekne na državnom fakultetu mnogo više vredi, naravno, sa dužnim poštovanjem prema izuzecima kod privatnih fakulteta. Činjenica je i da su privatni fakulteti možda i za nijansu organizovaniji jer se tačno zna koliki su iznosi školarina i šta bi se trebalo platiti kako bi nastavili studiranje. Takođe, privatni fakulteti ne menjaju tako lako način studiranja studenata, broj godina studija kao što se to radi na mom fakultetu. Takođe, smatram da je nedopustivo da se studentima koji su upisali studije po sistemu 4 godine osnovnih studija + jedna godina master studija, u toku studiranja ubacuje dodatna godina master studija pa oni su prinuđeni da studiraju 4 godine osnovnih studija + 2 godine master studija.