Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
    Marko Korać apsolvent


Marko Korać , apsolvent

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Možda je malo nezahvalno pričati o fakultetu sa apsolventom koji se nalazi u poslednjem krugu trke za diplomom i koji je poodavno evaporirao sa tog mesta i posećuje ga samo u nekom x apsolventskom roku... Ali sa druge strane je isti taj apsolvent dobio jednu jasnu sliku o celoj priči zvanoj Studiranje Turizma.

Da bi uopšte mogao govoriti o uslovima studiranja na fakultetu, smatram da je prvo potrebno snimiti situaciju na nekom drugom fakultetu iste nauke. Imao sam priliku da nedavno posetim Visoku turističku školu strukovnih studija u Bledu ( Slovenija ) i mogao da primetim da je tehnička revolucija tamo stigla pre vremena, ili mi kasnimo? :) Što se kvaliteta nastave tiče, to, opet, zavisi od kvaliteta profesora i asistenta, a njihovim radom sam uglavnom bio zadovoljan.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praksa je nešto što je neophodno za budućnost jednog turizmologa. Sam faklutlet jednom godišnje organizuje praksu u vidu sezonskg rada na grčkim ostrvima (Kos, Rodos) za studente smerova Hotelijerstvo i Gastronomija, who speak English well, i koji žele da se dva meseca oprobaju u poslu vezanom za njihovu struku, a istovremeno i usavrše znanje stanih jezika. Slične prakse se organizuju u Sloveniji i Crnoj Gori. Studenti smera Menadžment u turizmu imaju obaveznu praksu koja podrazumeva privremen rad u turističkoj agenciji. Takođe, svi smerovi jednom godišnje imaju terenske vežbe koje studente upoznaju prvenstveno sa Srbijom i zemljama u okolini. Kao student, već četvrtu godinu redovno odlazim na samoinicijativnu praksu u lokalnu turističku agneciju, čije osoblje tretiram baš kao i svoje profesore!

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

"Da bog da radio/la na šalteru studentske službe!" Tako bi možda zvučala studentska kletva... ali na PMF-u situacija nije nalik. Dobro, navikli smo da čekamo naše prevozno sredstvo, Brzi (ne znam zašto stoji u nazivu) Voz i po par sati pa nas onaj red ispred studentske službe i neće jako iziritirati jer će nas sačekati službenici koji će nas razumeti i izaći nam u susret. Elektronska prijava ispita koja je uvedena pre par godina je svakako pozitivno uticala na studete.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Unutar Departmana postoje dve studentske organizacije a to su : Društvo mladih istraživaca Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo "Branislav Bukurov" i Evropska geografska asocijacija- entitet. Kao značajan vid obrazovanja na fakultetu funkcioniše i Evropska geografska asocijacija (EGEA) koja stavlja akcentat na kongrese gde se, kroz razmene studenata, pored znanja u oblasti geografije i turizma, stiču lepa i trajna prijateljstva uz nezaboravna iskustva.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Studenti obe kategorije fakulteta imaju podjednake uslove i mogućnosti da zgradu fakluteta kroz četiri ili više godina napuste dovoljno stručni i obrazovani. Osnovna razlika je u kriterijumu ocenjivanja na ispitima koji je, po meni, nešto jači na državnoj ustanovi. Da ponovim, odgovornost studenta, volja i želja za znanjem je stvar subjektivne prirode, a uslovi studiranja su približno ekvivalentni.