Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
    Vladimir Dražović student


Vladimir Dražović , student

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uzevši u obzir uslove studiranja na drugim visokoškolskim ustanovama, uslovi studiranja su kod nas idealni, počev od radnog ambijenta, opremljenosti biblioteke, sređenih učionica, efikasnosti službi u školi i informatičkih laboratorija koje su najsavremenije opremljene. Logično iz svega toga proizilazi da je i kvalitet nastave na vrlo visokom nivou.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Prakse nikad dosta, kako tokom školovanja, tako i tokom života, ali Visoka poslovna škola strukovnih studija kroz laboratorijske vežbe, teorijske vežbe i stručnu praksu daje neophodno praktično znanje za početak rada nakon završetka studija.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja studenata sa studentskom službom se odvija u više pravaca, ali najviše preko internet prezentacije škole gde dobijamo sva neophodna obaveštenja, kao i preko šalter sale gde završavamo sve poslove vezane za studentski status i dobijamo odgovore za sve eventualne nejasnoće.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Rad studentskog parlamenta koji deluje u okviru Visoke poslovne škole ocenio bih kao vrlo dobar, iz razloga što zastupa prava i interese studenata pred organima škole i iznalazi najbolja rešenja za studentske probleme. Lično sam zadovoljan njihovim radom i kvalitetom koji se ogleda kroz dostupnost parlamenta studentima, pre svega putem elektronske pošte i kancelarije koja je otvorena za sva studentska pitanja.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

I pored činjenice da se suočavaju sa manjkom finansijskih sredstava, državne visokoškolske ustanove uspešno održavaju kvalitet nastave, koji njihovim diplomama daje znatnu težinu.