Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS
    Milan Savić student prodekan


Milan Savić , student prodekan

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Na ITS-u je kvalitet nastave odličan. Program je usklađen sa ostalim fakultetima, možda čak i više od toga. Svaki student ima svoj laptop, predavanja su temeljna, posle svakog predavanja na serveru se ostavljaju pdf materijali, koje student preuzima i kući uči. Profesori su prijatni, detaljni, uvek spremni za saradnju.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Nisam bio na drugim faklutetima da bih davao ocenu o praktičnoj nastavi. Mogu da kažem kakva je situacija na ITS-u. Po planu i programu ITS-a šesti semestar je predviđen za pohađanje prakse u nekim softverskim firmama. Trenutno treća godina pohađa praksu u firmama sa kojim ITS ima partnerski ugovor. A ima slučajeva kada student podnosi zahtev za praksu u nekim drugim firmama. Tada ITS kao obrazovana ustanova šalje zahtev toj firmi da primi studenta na praksu. Uz praksu student sprema i diplomski rad na kraju šestog semestra.

 

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Obrazovanje se po meni razlikuje na državnim i privatnim fakultetima. Državni fakulteti su po meni lošiji jer rade po starom sistemu školovanja. Ide se dosta u širinu i izgubi se puno vremena dok se završi. Privatni fakulteti uče studente o suštini i o bitnim stvarima, što je po meni dosta bolje. Kandidat se za tri godine osposobi da bude dobar stručnjak u svom poslu, i kao takav je spreman da radi i da zasniva porodicu. Primetio sam da privatni fakulteti imaju puno bolje uslove od državnih. To mislim na učionice, plan rada, testiranje, samu nastavu. Profesori su na privatnim fakultetima mnogo bolji, i priijatniji. Jedino što se za državne fakultete vezuje je ime. Ljudi im više veruju, što će se u budućnosti pokazati kao pogrešno.