Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS
    prof. dr Velimir Dedić profesor Visoke strukovne škole za informacione tehnologije ITS


prof. dr Velimir Dedić , profesor Visoke strukovne škole za informacione tehnologije ITS

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja su veoma dobri - naši studenti imaju tu privilegiju da žive i rade u okruženju tehnološkog centra kompanije ComTrade, koja je osnivač Visoke škole. Studije tehničkih nauka, a konkretno je reč o programu informacionih tehnologija i e-poslovanja, zahtevaju značajan udeo prakse u nastavnom procesu. Takođe, kontakt sa aktuelnim tehnološkim rešenjima i sistemima sa kojima će se studenti sutra sresti u profesionalnom životu veoma je važan. Mi poklanjamo veliku pažnju ovim aspektima studiranja.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Da, kod nas je praksa organski segment nastavnog procesa, a ne tek puka formalna obaveza na kraju semestra. Studenti uče i rade u neprestanom kontaktu sa aktuelnim praktičnim rešenjima. Studije tehnike zahtevaju takav pristup.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Kontakt je neposredan, ali profesionalan. Ponekad studenti zaborave neki rok za obavezu, pa traže da im se omogući ostvarivanje određenog prava van rokova. Drugih problema zaista nema.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Zadovoljni smo aktivnošću studenata, ali mislimo da bi za njih bilo dobro da budu aktivniji. Studenti imaju mnogo više mogućnosti da utiču na pitanja za koja su sigurno zainteresovani nego što je to ranije bio slučaj.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Tema je nametnuta, a suštinski je pogrešna. Zašto bi samo jedan aspekt neke škole-i to isključivo vlasništvo-bio dominantan parametar ocene kvaliteta? Nama je potrebno nezavisno i nepristrasno rangiranje fakulteta u zemlji, da se zna ko je kakav. Bilo bi dobro da se zna koja je najbolja škola na kojoj se studira, na primer, ekonomija, pravo, softversko inženjerstvo ili bilo šta drugo. Tada bi se kvalitet nastave i istraživanja izdvojio kao jedini relevantan za odluku brucoša. Tu odnosi osnivača u vlasništvu postaju irelevantni. Jedino u odnosima zdrave konkurencije, bez monopola i predubeđenja, sa jasnim pravilima koja važe za sve, ima smisla postavljati pitanje razlika u kvalitetu. Mi se trudimo da radimo najbolje što možemo i uspevamo da naši studenti činom sticanja diplome postaju veoma konkurentni na tržištu rada u profesiji za koju su se školovali.