Preuzmi Maturang aplikaciju
   

-

Podesi parametre i klikom na dugme „Pretraži“ pronađi fakultet ili visoku školu koju želiš da upišeš i informiši se šta je potrebno za upis.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Zašto studirati na našoj Visokoj školi:
- zato što se diploma Visoke škole za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabeta priznaje u zemljama EU
- zato što je studiranje eksternog tipa, na daljinu (distančna forma)
- zato što su studenti, odlukom rektora, oslobođeni polaganja prijemnog ispita

Osnovne studije: Master studije: