Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

socijalni rad

Socijalni rad
zdravstvena nega
Zdravstvena nega  

Zašto studirati na našoj Visokoj školi:

  • zato što se diploma Visoke škole Sv. Elizabeta priznaje u zemljama EU
  • zato što je eksterni vid studiranja, na daljinu (distančna forma)
  • zato što su studenti, odlukom rektora, oslobođeni polaganja prijemnog ispita.

Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete osnovana je 2002. godine u Bratislavi, Slovačka. Redovan član je Evropske asocijacije Univerziteta. Osim Slovačke (nacionalne) akreditacije poseduje i međunarodnu akreditaciju.

Diploma stečena na ovoj Visokoj školi priznaje se u zemljama EU.

Nakon završetka 1. stepena stiče se akademsko zvanje Bachelor (Bsc).

Nakon završetka 2. stepena stiče se akademsko zvanje Master (Mgr).

Od 2013. godine, nastava se održava i na srpskom jeziku.

Pronađi nas na FB stranici.

Studijski programi

Na Visokoj školi za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete, Bratislava, studenti mogu da upišu sledeće smerove:

  • Zdravstvena nega: prvi stepen (bachelor)
  • Zdravstvena nega: drugi stepen (master)
  • Socijalni rad: prvi stepen (bachelor)
  • Socijalni rad: drugi stepen (master)

Zašto studirati na našoj Visokoj školi:
- zato što se diploma Visoke škole za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabeta priznaje u zemljama EU
- zato što je studiranje eksternog tipa, na daljinu (distančna forma)
- zato što su studenti, odlukom rektora, oslobođeni polaganja prijemnog ispita

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog