Prijemni.rs
Maturang

-

Podesi parametre i klikom na dugme „Pretraži“ pronađi fakultet ili visoku školu koju želiš da upišeš i informiši se šta je potrebno za upis.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Grafička škola

Grafička škola

Grafička škola je škola kreativne industrije sa tradicijom dugom preko 100 godina, koja svakim danom sve više napreduje. Ponosni smo na našu struku koja se u osnovi bavi čuvanjem informacija i znanja i njihovim prenošenjem putem zapisa, bilo da se radi o crtežu, pismu, štampi, fotografiji, digitalnom zapisu... Tako je naša struka preduslov za razvoj nauke i misli uopšte, a samim tim i osnov za izgradnju današnje civilizacije.

Trogodišnje srednje obrazovanje: Četvorogodišnje srednje obrazovanje: