Prijemni.rs
Maturang

Vežbe

Vežbe predstavljaju deo nastavnog procesa na fakultetima, gde služe kao praktična dopuna teorijskom znanju prenesenom na predavanjima. Dok predavanja obično vode profesori i fokusirana su na prenos teorijskog znanja, vežbe su često u nadležnosti asistenata i pružaju studentima priliku da primene stečeno znanje kroz različite zadatke, eksperimente ili diskusije. Cilj vežbi je da se produbi razumevanje materije i razviju praktične veštine. Na prirodnim fakultetima, vežbe su često esencijalne jer omogućavaju studentima da se upuste u eksperimente, laboratorijski rad i terenske posete.

Kvalitet i sadržaj vežbi mogu varirati. Dok neke vežbe zaista omogućavaju praktičnu primenu znanja, druge mogu biti više usmerene na teoretisanje ili ponavljanje sadržaja s predavanja. U većini slučajeva, prisustvo na vežbama je obavezno, jer se smatra ključnim za sveobuhvatno razumevanje gradiva.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog