Prijemni.rs
Maturang
  • Bojan Baša - generalni direktor „S-Leasing“ Srbija


Bojan Baša - generalni direktor „S-Leasing“ Srbija

Bojan Baša je rođen u Somboru 1972. godine. Bavio se izdavaštvom. Jedan je od osnivača Infostuda. Preko EBRD programa za finansiranje MSP, proveo je nekoliko meseci u Rusiji. Nekoliko godina je radio na raznim projektima u ProCredit banci, a bio je i generalni direktor Sogelease Serbia, Societe Generale Group. Od septembra 2008. godine on je generalni direktor S-Leasing Srbija, Steiermaerkische Sparkasse & ERSTE Group.Takođe, od 2008. godine predsednik je i Upravnog Odbora Asocijacije lizing kompanija Srbije (ALCS).

Šta ste studirali?

Ekonomski fakultet u Novom Sadu, smer bankarstvo i finansije.


Čemu su Vas studije naučile i koliko Vam je to značilo za karijeru?

Studije su mi dale širinu u sagledavanju svih problema sa kojima se susrećem u svakodnevnom poslovnom životu. Profilisale su moj način razmišljanja, analitičnost i sveobuhvatni pristup.


Kako ste našli svoj prvi posao i čime ste se bavili na početku Vaše karijere?

Svoj prvi honorarni posao, u vreme početka studija, našao sam preko prijatelja. Bila je to akviziciona prodaja oglasa u jednom lokalnom reklamnom časopisu u Novom Sadu početkom 90-tih.


Kada zapošljavate ljude, kakav profil osoba tražite?

Otvorene, iskrene, sa definisanim stavom koji se ne boje da iskažu, analitične, pragmatične. Ali i osobe koje imaju potencijal da razviju ove osobine.


Koje veštine usavršavate i kako radite na sebi?

Neophodno je svakodnevno raditi na sebi. Svaka nova situacija, kontakt, novi sastanak, klijent, problem predstavlja izazov iz koga, ukoliko pažljivo slušate i analizirate, možete puno toga da naučite. Trudim se da usavršavam analitičnost, situacionu analizu, komunikativnost, efikasno donošenje odluka.


Preporučite nam knjige u svojoj oblasti rada, koje smatrate dobrim.

Sve od Isaka Adižesa, na mene su ostavile veliki uticaj.


2010. godina