Prijemni.rs
Maturang
  • Milan Ilić - viši fizioterapeut, vlasnik Ambulante Master Physical


Milan Ilić - viši fizioterapeut, vlasnik Ambulante Master Physical

Milan Ilić radi u sportu od 1993. godine. Radio je sa FK Vranić, Voždovac, Kolubara, KK Partizan i Košarkaškim savezom Srbije. Fizioterapeut je Ane Ivanović, Boška Jankovića i Nenada Krstića. Vlasnik je ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Master Physical kojoj su, osim sportista, poverenje ukazale i diplomate ambasada Francuske, Španije, Pakistana, Slovenije, Japana i Slovačke.

Šta ste studirali?

Viša medicinska škola u Beogradu i Fakultet za menadžment u sportu.


Čemu su Vas studije naučile i koliko Vam je to značilo za karijeru?

Studije su mi pružile osnovu, bazu koju sam kasnije dogradio mnogobrojnim kursevima u zemlji i inostranstvu.


Kako ste našli svoj prvi posao i čime ste se bavili na početku Vaše karijere?

Preporuka prijatelja i to je bio posao fizioterapeuta u FK Vranić.


Kada zapošljavate ljude, kakav profil osoba tražite?

Radna, komunikativna, preduzimljiva, spremna da i dalje uči i napreduje.


Koje veštine usavršavate i kako radite na sebi?

Pohađam stručne kurseve u zemlji i inostranstvu, sarađujem sa drugim ustanovama koje se bave sportom i medicinom i pokušavam da i kod nas uvedem manuelne tehnike koje postoje u svetu, a kod nas se ne izučavaju.


Preporučite nam knjige u svojoj oblasti rada, koje smatrate dobrim.

"Trauma: An osteopathic approach" - Jean-Pierre Barral, Alain Croibier; "Emotional anatomy" - Stanley Keleman


2010. godina