Prijemni.rs
Maturang

Horvat Zvezdan

direktor kompanije ASEE (Adizes Southeast Europe), rođen je 1963. godine u Novom Sadu, diplomirao je mašinski inženjering na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.


Varagić Dragan

savetnik za poslovnu primenu Interneta, osnivač servisa PRobjave.com, rođen 1968. godine u Novom Sadu, završio je saobraćajni smer na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.