Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Fakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom preko šest decenija, poznat i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje najtraženija.

Fakultet je osnovan 18. maja 1960. godine kao Mašinski fakultet. Snažan razvoj privrede i potrebe društva doprinele su pokretanju novih struka elektrotehnike i građevinarstva, tako da je 1974. godine Mašinski fakultet prerastao u Fakultet tehničkih nauka.

Fakultet tehničkih nauka je u 2007. godini akreditovan za obavljanje naučne delatnosti, reakreditovan 2010. godine. Maja 2008. godine je među prvima u Srbiji akreditovan i kao visokoškolska ustanova za obavljanje nastavne delatnosti.

Danas je akreditovano ukupno 85 studijskih programa svih nivoa, koji pokrivaju tehničko-tehnološko polje, prirodno-matematičko polje, umetničko polje i medicinsko polje kroz interdisciplinarne studije. Svi studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija su akreditovani za izvođenje nastave na engleskom jeziku.

Prvi je na ovim prostorima, 2004. godine, pre potpisivanja Bolonjske deklaracije, počeo sa izdavanjem dodatka diplomi koji je nakon toga usvojen kao model za izdavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, a na preporuku Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i na ostalim Univerzitetima u zemlji. Od 2006. godine i master diploma se izdaje na srpskom i engleskom jeziku što je u velikoj meri olakšalo prohodnost i zapošljavanje naših studenata u Evropi i svetu.

Stalne inovacije nastavnog procesa imaju za rezultat visoku spremnost naših inženjera za rešavanje konkretnih poslovnih problema. Fakultet je prvi u bivšoj Jugoslaviji, 2000. godine sertifikovao sistem kvaliteta prema međunarodnom standardu ISO 9001:2000 kod Saveznog zavoda za standardizaciju i kod Međunarodne sertifikacione organizacije RWTÜV iz Esena. Kao prvi od visokoškolskih ustanova u zemlji, Fakultet danas poseduje Sistem menadžmenta, koji obuhvata tri sistema - Sistem menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001) i Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001), sertifikovan kod Međunarodne sertifikacione organizacije TÜV NORD CERT.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

 • Animacija u inženjerstvu
 • Arhitektura
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Čiste energetske tehnologije
 • Energetika i procesna tehnika
 • Energetika, elektronika i telekomunikacije
 • Geodezija i geoinformatika
 • Građevinarstvo
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Industrijsko inženjerstvo
 • Informacioni inženjering
 • Inženjerski menadžment
 • Inženjerstvo informacionih sistema
 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
 • Mehatronika
 • Merenje i regulacija
 • Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
 • Primenjeno softversko inženjerstvo
 • Proizvodno mašinstvo
 • Računarstvo i automatika
 • Saobraćaj i transport
 • Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
 • Tehnička mehanika i dizajn u tehnici
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Master akademske studije

 • Animacija u inženjerstvu
 • Arhitektura
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Čiste energetske tehnologije
 • Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi
 • Energetika i procesna tehnika
 • Energetika, elektronika i telekomunikacije
 • Geodezija i geoinformatika
 • Građevinarstvo
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Industrijsko inženjerstvo
 • Informaciona bezbednost
 • Informacioni i analitički inženjering
 • Informacioni inženjering
 • Inženjerski menadžment
 • Inženjerstvo informacionih sistema
 • Inženjerstvo inovacija
 • Inženjerstvo tretmana i zaštite voda
 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Matematika u tehnici (II godišnji)
 • Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
 • Mehatronika
 • Merenje i regulacija
 • Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem
 • Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
 • Primenjeno softversko inženjerstvo
 • Proizvodno mašinstvo
 • Računarstvo i automatika
 • Saobraćaj i transport
 • Scenska arhitektura i dizajn
 • Scenska arhitektura i tehnika
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
 • Tehnička mehanika i dizajn u tehnici
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
 • Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Doktorske akademske studije

 • Animacija u inženjerstvu
 • Arhitektura
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Energetika, elektronika i telekomunikacije
 • Geodezija i geoinformatika
 • Građevinarstvo
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Industrijsko inženjerstvo / Inženjerski menadžment
 • Inženjerstvo informacionih sistema
 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Mašinstvo
 • Matematika u tehnici
 • Mehatronika
 • Računarstvo i automatika
 • Saobraćaj
 • Scenski dizajn
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Specijalističke akademske studije

 • Inženjerski menadžment

Osnovne strukovne studije

 • Elektrotehnika
 • Softverske i informacione tehnologije

Master strukovne studije

 • Elektrotehnika
 • Inženjerski menadžment MBA
 • Proizvodno mašinstvo

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog