Prijemni.rs
Maturang

Biljana Cincarević

Biljana Cincarević je srpska slikarka i umetnica. Rođena je 1. jula 1975. godine u Beogradu. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji primenjenih umetnosti.