Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet primenjenih umetnosti
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet primenjenih umetnosti – Beograd (FPU), osnovan je pre više od sedam decenija kao prva visokoškolska ustanova u oblasti primenjenih umetnosti. Standardi po kojima FPU radi bili su mera i putokaz za osnivanje drugih visokih škola u okruženju. Po programu i idejama Bauhausa osnovana je 1938. godine u Beogradu Škola za primenjenu umetnost, koja je 1948. godine prerasla u Akademiju za primenjene umetnosti, a od 1973. godine menja naziv u Fakultet primenjenih umetnosti.

Danas je FPU umetničko-naučna visokoškolska ustanova sa jasnom fizionomijom i orijentacijom, na kojoj se vrhunskom umetničkom istraživanju, kao važnom segmentu, dodaje teorijska podloga. Treba istaći da je FPU našao svoje mesto u sferama kulturnog, privrednog i industrijskog razvoja našeg društva, uz ostvarivanje sve intenzivnijih kontakata sa svetom, uključivši se u tokove savremenog razvoja umetnosti, posebno u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna.

Studijski programi Fakulteta primenjenih umetnosti pripadaju obrazovno-umetničkom polju Umetnost, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i realizuju se kao:

 • četvorogodišnje (ESPB 240) osnovne akademske studije
 • jednogodošnje (60 ESPB) master akademske studije;
 • trogodišnje (180 ESPB) doktorske akademske studije;
 • a novim akreditacionim ciklusom predviđaju se i integrisane studije (ESPB 300).

Na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu školuju se stručnjaci za različite umetničke veštine i likovne discipline u oblasti primenjene umetnosti i dizajna u okviru deset specijalizovanih odseka: Primenjeno slikarstvo, Primenjeno vajarstvo, Dizajn enterijera i nameštaja, Primenjena grafika, Grafički dizajn, Scenografija, Kostim, Dizajn tekstila, Keramika, Industrijski dizajn, Konzervacija i restauracija.

Lica koja su završila studije na Fakultetu primenjenih umetnosti, nakon ispunjenja svih obaveza predviđenih studijskim programom, kao i izrade i odbrane završnog rada, ukoliko je predviđen, mogu steći odgovarajuće kvalifikacije za profesionalno bavljenje primenjenim umetnostima, dizajnom ili konzervacijom i restauracijom.

Na Fakultetu primenjenih umetnosti organizovane su osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije, a broj upisanih studenata određen u skladu sa važećim standardima. Školske 2013. godine Fakultet je upisao prvu generaciju studenata doktorskih akademskih studija na akreditovanom studijskom programu Primenjena umetnost i dizajn (ukupno 30 studenata).

Na FPU u stalnom radnom odnosu angažovana su ukupno 96 nastavnika i saradnika, a po ugovoru o angažovanju u nastavi angažovana su 22 nastavnika sa drugih visokoškolskih ustanova.

Održavanje nastave na osnovnim akademskim i nastave na master akademskim studijama, obavlja se u pet objekata Fakulteta koji se nalaze u različitim delovima grada. Ukupna bruto površina od 8931 m2 obezbeđuje dovoljno prostora za sve aktivnosti studenata, u skladu sa propisanim standardima.

Zbog prirode nastave studije na Fakultetu primenjenih umetnosti podrazumevaju mentorski rad. Nastavnici sistematski prate rad i uspeh studenata tokom studija i da pružaju potrebnu pomoć i podršku studentima u regulisanju i drugih problema. Nastavnici kontinuirano prate i uspešnost studenata u savlađivanju programa predmeta, koji podrazumeva redovno prisustvo predavanjima, vežbama, radionički rad, kolokvijume, seminare i sl.

Student koji završi osnovne akademske studije, obima 240 ESPB, stiče za oblast primenjene umetnosti i dizajna, stručni naziv Diplomirani primenjeni umetnik, Diplomirani dizajner ili Diplomirani konzervator i restaurator, sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija. Student koji završi master akademske studije, obima 60 ESPB stiče za oblast primenjene umetnosti i dizajn, akademski naziv Master (Master primenjeni umetnik, Master dizajner, Master konzervator i restaurator), sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija. Student koji završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, obima 180 ESPB bodova stiče za oblast primenjene umetnosti i dizajn, akademski naziv Doktora umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn.

Studijski programi 

Osnovne akademske studije

VIZUELNE KOMUNIKACIJE

 • Modul Animacija
 • Modul Grafički dizajn
 • Modul Grafika i knjiga
 • Modul Digitalni grafički mediji
 • Modul Fotografija

DIZAJN

 • Modul Industrijski dizajn
 • Modul Tekstil
 • Modul Unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja

Integrisane akademske studije

PRIMENJENA UMETNOST

 • Modul Keramika
 • Modul Primenjeno vajarstvo
 • Modul Primenjeno slikarstvo
 • Modul Savremeno odevanje
 • Modul Scenografija
 • Modul Scenski kostim

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

 • Modul Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta
 • Modul Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru

Master akademske studije

VIZUELNE KOMUNIKACIJE

 • Modul Animacija
 • Modul Grafički dizajn
 • Modul Grafika i knjiga
 • Modul Digitalni grafički mediji
 • Modul Fotografija

DIZAJN

 • Modul Industrijski dizajn
 • Modul Tekstil
 • Modul Unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

 • Modul Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta
 • Modul Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru

PRIMENJENA UMETNOST

 • Modul Keramika
 • Modul Primenjeno vajarstvo
 • Modul Primenjeno slikarstvo
 • Modul Savremeno odevanje
 • Modul Scenografija
 • Modul Scenski kostim

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog