Prijemni.rs
Maturang

Sigismund Freud

Austrijski neurolog i utemeljitelj psihoanalize, rođen je 6. maja 1856. u mestu Freiburg u Moraviji (mesto se danas zove Pribor, a nalazi se u Češkoj). Kako je mogao da bira samo između medicine i prava, odlučuje se da studira medicinu (iako je u prvi mah hteo postati advokat) i upisuje studije medicine na bečkom univerzitetu.


Miroljub, Kemiš Aranđelović

Magistrirao odsek harmonike u Beču


Nikola Tesla

Naučnik i pronalazač, rođen 10.jula.1856. u Smiljanu. Studirao je elektrotehniku u Gracu.