Prijemni.rs
Maturang
  • Studentski dom Ivo Lola Ribar


Adresa: Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

Telefon: 024 558 688Dom raspolaže sa 465 ležajeva u manjem broju jednokrevetnih i dvokrevetnih soba i većim brojem trokrevetnih.

U sobi se nalaze: kreveti, stolice, stolovi, ormari, police. Kupatilo je zajedničko.

U domu se nalaze:

  • Čitaonice
  • TV sala
  • Studentski klub