Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 17 17 0 50.000 0/ 0
Pravo 0 17 17 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 1 1 0 50.000 0/ 0
Engleski jezik i književnost 0 1 1 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 85 45 130 0 50.000 0/ 0
Matematika 27 13 40 0 0 0/ 0
Informatika i matematika 30 15 45 0 0 0/ 0
Informatika i fizika 28 17 45 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 4 4 0 60.000 0/ 0
Biologija 0 4 4 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 21 53 74 0 60.000 0/ 0
Hemija 9 26 35 0 0 0/ 0
Poljoprivredna proizvodnja - Agronomija 7 15 22 0 0 0/ 0
Prehrambena tehnologija 5 12 17 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 29 29 0 50.000 0/ 0
Ekonomija 0 29 29 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 32 63 95 0 60.000 1500/ 0
Računarska tehnika 9 25 34 0 0 0/ 0
Arhitektura 15 15 30 0 60000 750/ 0
Građevinarstvo 0 6 6 0 0 750/ 0
Audio i video tehnologija 8 17 25 0 0 0/ 0