Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 120 30 180 71 40.000 1.300/ 0
Poslovna ekonomija 120 30 150 58 40000 1300/ 0
Poslovna ekonomija - odeljenje u Čačku 0 30 30 13 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici 75 125 200 0 60.000 1.000/ 0
Pravo 75 125 200 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 50 100 150 231 70.000 1.800/ 0
Integrisane akademske studije - Doktor medicine 60 20 80 152 70000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 25 15 40 57 70000 1800/ 0
Zdravstvena nega 5 25 30 22 40000 850/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 80 50 130 59 44.000 1.200/ 0
Razredna nastava 50 30 80 24 44000 1200/ 0
Vaspitač predškolskih ustanova 30 20 50 35 44000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 100 0 100 0 18.000 1.200/ 0
Stočarstvo 25 0 25 0 18000 1200/ 0
Biljna proizvodnja 75 0 75 0 18000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 167 163 330 191 48.000 2.000/ 0
Istorija 15 15 30 35 48000 2000/ 0
Pedagogija 26 24 50 34 48000 2000/ 0
Psihologija 26 24 50 58 48000 2000/ 0
Istorija umetnosti 9 11 20 2 48000 2000/ 0
Sociologija 15 15 30 11 48000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 15 15 30 11 48000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 15 15 30 9 48000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 26 24 50 23 48000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 11 9 20 5 48000 2000/ 0
Filozofija 9 11 20 3 48000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 120 90 210 85 41.000 1.200/ 0
Biologija 25 20 45 15 41000 1200/ 0
Fizika 10 5 15 1 41000 1200/ 0
Hemija 13 12 25 13 41000 1200/ 0
Geografija 40 35 75 24 41000 1200/ 0
Informatika 16 9 25 16 41000 1200/ 0
Matematika 16 9 25 16 41000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 220 90 310 141 30.000 1.200/ 0
Arhitektura 35 5 40 0 30000 1200/ 0
Zaštita životne sredine 35 7 42 0 30000 1200/ 0
Građevinsko inženjerstvo 25 5 30 0 30000 1200/ 0
Elektrotehničko i računarsko inžinjerstvo 50 10 60 0 30000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 40 20 60 0 30000 1200/ 0
Rudarsko inženjerstvo 8 8 16 0 30000 1200/ 0
Tehnološko inženjerstvo 22 10 32 0 30000 1200/ 0
Industrijsko inženjerstvo 25 5 30 0 30000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica 25 21 46 72 100.000 3.000/ 0
Slikarstvo 3 3 6 4 100000 3000/ 0
Vajarstvo 2 2 4 0 100000 3000/ 0
Grafički dizajn 2 2 4 5 100000 3000/ 0
Klavir 1 1 2 3 100000 3000/ 0
Flauta 1 0 1 0 100000 3000/ 0
Violina 1 0 1 1 100000 3000/ 0
Muzička pedagogija 6 6 12 17 100000 3000/ 0
Gluma 4 4 8 38 100000 3000/ 0
Duvački instrument - Truba 1 0 1 1 100000 3000/ 0
Klarinet 1 0 1 0 100000 3000/ 0
Grafika 2 2 4 2 100000 3000/ 0
Viola 1 0 1 1 100000 3000/ 0
Violončelo 1 0 1 0 100000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 120 0 120 81 60.000 2.000/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 120 0 120 84 60000 2000/ 0