Prijemni.rs
Maturang
  • Diploma za evropsku budućnost – Farmaceutski fakultet, Novi Sad


Farmaceutski fakultet, Novi Sad pravo je mesto za sve one koji brinu o kvalitetu svog obrazovanja, razmišljaju o budućnosti i mogućnostima koje im obrazovanje pruža. Školujte se za tražena zanimanja: farmacija, medicinska biohemija, zdravstvena nega i radna terapija.

Farmaceutski fakultet Novi Sad

Svi studijski programi fakulteta usklađeni su sa evropskim standardima obrazovanja, programima evropskih univerziteta i potrebama struke. Studijski program zdravstvena nega omogućava sticanje EU diplome koja otvara vrata mobilnosti, daljem usavršavanju i radu u zemljama EU.

Na našem fakultetu studenti stiču aktuelna znanja i veštine koje će ih osposobiti za realne potrebe budućeg zanimanja. Stručnu i radnu praksu naši studenti obavljaju u najboljim laboratorijama, apotekama, farmaceutskim kompanijama, kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja, institutima. Fakultet sarađuje sa više od 70 ustanova, institucija i kompanija koje su aktivno uključene u realizaciju nastave.

Sjajni predavači sa bogatim naučnim i praktičnim iskustvom, organizacija nastave radnim danima i vikendom, ispitni rokovi svakog meseca, olakšana nostrifikacija diplome u inostranstvu, akcenat na praktičnoj nastavi, mogućnost uključivanja u brojne vannastavne aktivnosti – neki su od razloga zbog kojih je dobro studirati na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad.

Upis 2017 je u toku, ne propustite priliku da budete student na jednom od najboljih fakulteta u Srbiji! https://goo.gl/8KTUas


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: