Prijemni.rs
Maturang

Nostrifikacija

Nostrifikacija je postupak kojim se strana obrazovna kvalifikacija ili diploma izjednačava sa odgovarajućom kvalifikacijom ili diplomom u domaćem obrazovnom sistemu. Ovaj proces omogućava nosiocima stranih diploma da njihovo obrazovanje bude priznato i vrednovano u drugoj zemlji, često radi zapošljavanja ili daljeg obrazovanja.

Za razliku od priznavanja, koje može obuhvatati delove studija ili specifične kompetencije, nostrifikacija diplome se odnosi isključivo na celokupnu kvalifikaciju. Nakon uspešno završene nostrifikacije, nosiocu strane kvalifikacije dodeljuje se odgovarajuće zvanje koje postoji u domaćem sistemu, čime se formalno potvrđuje da je njegova strana diploma ekvivalentna određenoj domaćoj diplomi. Proces nostrifikacije može zahtevati različite dokumente, kao što su prevodi diploma, opisi studijskih programa i drugi relevantni materijali, kako bi se osiguralo tačno izjednačavanje kvalifikacija.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog