Prijemni.rs
Maturang
  • Povlašćene cene upisa: International School za Dan škole poklanja školarine manje i do 3.316 evra


U najmodernijoj Kembridž i IB školi u regionu, u kojoj se nastava odvija isključivo na engleskom jeziku, godinama stasavaju visokoobrazovani, ambiciozni, motivisani i uspešni učenici i ljudi, koji svoj akademski i profesionalni razvoj nastavljaju na najprestižnijim domaćim i svetskim univerzitetima.

Zato je baš sada pravo vreme da i vaše dete upiše International School! Tokom Dana škole, koji traje do 31. maja, International School vam poklanja školarine niže i do 3.316 evra! Ne dozvolite da vam izmakne prilika da za svoje dete izaberete blistavu akademsku i profesionalnu budućnost u podsticajnom okruženju.

Prestižno Kembridž i IB obrazovanje za internacionalnu budućnost

International School je Kembridž I IB obrazovna ustanova akreditovana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja učenicima pruža najkvalitetnije osnovno i srednje obrazovanje. Učenici nastavu prate isključivo na engleskom jeziku, što im otvara vrata uglednih svetskih i domaćih fakulteta.

Krajnji cilj International Schoola u pogledu obrazovanja i vaspitanja, kao future-ready škole, jeste pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika, u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama i interesovanjima.

Rad u malim grupama, uz posvećene mentore i kvalitetan nastavni kadar, prepoznavanje potreba svakog učenika i inovativan pristup u radu jeste ono što izdvaja International School i što garantuje da će i vaše dete dobiti prestižno Kembridž i IB obrazovanje.

Škola budućnosti koja otvara vrata prestižnih univerziteta

International School, moderan u svakom smislu reči, učenicima pruža funkcionalno znanje i odličnu pripremu za visoke škole i fakultete. Nastavni proces okrenut je ka budućnosti, a znanja i veštine koje učenici stiču idu u korak sa savremenim tokovima.

Interdisciplinarna, interaktivna i kreativna nastava, kao i brojne vannastavne aktivnosti, odvijaju se u modernim, odlično opremljenim učionicama, prostorijama za odmor, sportskim salama i na terenima. Učenicima je na raspolaganju širok spektar tehnoloških resursa, edukativnih aplikacija i drugih uređaja koji proces učenja čine lakšim i zanimljivijim, dok roditelji putem specijalizovanog portala u svakom trenutku mogu da provere uspeh svog deteta.

Svi koji se tokom Dana škole prijave za upis stiču povlašćene uslove po kojima najmodernije Kembridž ili IB obrazovanje dobijaju po ceni nižoj i do 3.316 evra.

Sjajan popust za Dan škole šansa je koju ne smete da propustite! Za samo 590 evra mesečno svom detetu obezbeđujete školovanje i razvijanje u kreativnom i podsticajnom okruženju koje otvara vrata najprestižnijih svetskih i domaćih univerziteta.

Prijavite se do 31. maja i iskoristite nižu cenu školarine čak i do 3.316 evra.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: